Atjaunināts pirms 1 gada

Dockerfile 0 0

Atjaunināts pirms 1 gada

webdevops-based implementation of the kimai2 time tracking system.

Atjaunināts pirms 1 gada

Nginx image tailored to work with official fpm-alpine Nextcloud.

Atjaunināts pirms 1 gada

Dockerfile 0 0

Nextcloud based on the latest official fpm-alpine version, with extra features.

Atjaunināts pirms 1 gada

Dockerfile 0 0

Atjaunināts pirms 1 gada

Dockerfile 0 0

Atjaunināts pirms 1 gada

Dockerfile 0 0

Atjaunināts pirms 1 gada

CSS styles copied from GitHub applied to Gitea.

Atjaunināts pirms 2 gadiem